Kauçuk Endüstrisi Baca Temizliği

Kauçuk Endüstrisi Baca Temizliği Servis Hizmeti

Kauçuk Endüstrisi Baca Temizliği Neden Gereklidir ?

Kauçuk Endüstrisi Baca Temizleme Sistemleri ve Periyodik Bakım

Kauçuk Endüstrisi Baca Temizleme Periyodik Bakım ve Önemi
Çeşitli fabrikalarının ya da konutların bacalarının çok önemli işleri bulunmaktadır. Öncelikle, yakıtlarda sağlıklı ve tam bir yanma gerçekleşebilmesi için bu bacalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bacanın diğer bir görevi ise, yanmış gaz ya da kömürün açığa çıkardığı zehirli gazları atmosfere bırakmaktır. Böylece konutlarda yaşayan kişilerin, bu zehirli gazlardan etkilenmesinin önüne geçilmektedir. Ancak burada ülkemizde bu iki hayati görevi yerine getiren bacaların temizliği çok fazla önem verilmediğini söylemek gerekecektir. Her yıl yaşanmakta olan baca zehirlenmeleri ve yangınların boyutları bu durumu ispatlar niteliktedir. Bacaların her yıl kış aylarında girmeden evvel, uzman kişiler tarafından temizlenmesi gerekmektedir. Bu doğalgazlı ya da sobalı evler için de geçerlidir.

Evlerin dışında, asıl bu konuda risk grubunda olan çeşitli endüstri ve sanayii kuruluşlarının bacalarının sık sık kontrol ediliyor olması gerekmektedir. Çünkü farklı sanayi kuruluşlarında, çok çeşitli ham maddeler kullanılmakta ve bu hammaddelerin işlenmeleri sırasında açığa çıkarmış oldukları gazların yani sıra, fabrikalarda tüketilen gazla da aynı bacalardan dışarıya çıkmaktadır. Bu durumun özellikle, kimya sanayii, enerji sanayii ve kauçuk sanayiinde bu şekilde olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Kauçuk sanayiinde, kauçuk maddesinin işlenmesiyle açığa çıkan birçok farklı gaz bulunmaktadır. Bu sebeple bu kuruluşlarının bacalarının sık sık kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, fabrikalarda yaşanan yangın ve patlamaların azalması söz konusu olmayacaktır. Bu önemli sanayi kuruluşlarının bu patlamalar sonucunda işlerinin sekteye uğraması söz konusu olacaktır.

Daha Detaylı bilgi için :0 216 383 72 02

Havalandırma Temizliği


Havalandırma Temizleme