Endüstriyel Baca Temizliği

Yetkili Endüstriyel Baca Temizliği - İstanbul ve Diğer İllere 7/24 Hizmet

Endüstriyel Fabrikaların Baca Temizliği Hakkında

Endüstriyel Baca Temizliği Servisi

Endüstriyel Baca Sistemleri ve Periyodik Bakım Hizmetleri
Endüstriyel baca temizliği tesislerin bacaları sürekli göz önünde olmadığından dolayı işletmedeki fonksiyonu sebebiyle en çok ihmal edilen, en kritik noktalardan biridir. Her tesisin kendine has üretiminden dolayı baca kalıntısı ve kirliliği vardır. Fabrika ve tesislerde bacanın yanlış yapılmasından veya kirlilikten dolayı çekişi sağlayamaması, üretim esnasında bir çok işin yavaşlamasına, çalışanların bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmesine sebebiyet verir. Yangın riski de en tehlikeli durumlardan biridir. Bu durum tesisinizi büyük maddi kayıplara ve zaman kaybına uğratabileceği gibi yine tesisinizin markası için çok ciddi bir prestij kaybıdır. Ayrıca çevreye verdiği olumsuz etkiler açısından değerlendirilecek olursa, sanayi tesislerinin bacalarından çıkan atık gaz ve baca içinde oluşan imalat kalıntıları atmosfere taşınmakta ve tüm doğaya dağılmaktadır.

Çevreye ve canlıların sağlığına zarar veren bu kirleticiler çeşitli özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılırlar. Fiziksel duruma göre gaz ve partiküler madde şeklinde ve ayrıca kimyasal yapıya bağlı olarak da kirleticiler; organik ve inorganik kirleticiler olarak ikiye ayrılırlar. Genel bir sıralama ile havayı kirleten maddeleri şöyle sayabiliriz: tozlar, kükürtlü maddeler, organik maddeler, azotlu maddeler, karbon monoksit, halojenler ve radyoaktif maddelerdir. Endüstriyel bacalardan çıkan olumsuz maddelerin atmosfere yayılmasını önlemek için alınacak tedbirlerin bazıları şöyledir; endüstriyel baca çıkışlarına filtre takılması sağlanması, periyodik olarak endüstriyel baca temizliği yapılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanması, yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı, bacaların standartlara uygun, TSE belgeli olmasına dikkat edilmelidir. Periyodik baca temizliği ile inorganik, organik maddelerin ve partiküllerin atmosfere yayılması önemli ölçüde azaltılmış olur.

Daha Detaylı bilgi için :0 216 383 72 02

Havalandırma Temizliği


Havalandırma Temizleme